credit-or-consumer

Tidligere var det stort sett kun forskjellige firma som tok opp såkalt brukskreditt hos bankene. Kreditten er en buffer som gir mer handlingsrom dersom likviditeten i dårlig. I de siste årene er denne låneformen blitt mer og mer utbredt også blant vanlige forbrukere, spesielt som et alternativ til de tradisjonelle forbrukslånene.

Hva er likhetene?

Det er mest likheter mellom en brukskreditt og et forbrukslån. Begge låneproduktene kan skaffes mer eller mindre på dagen, så lenge man søker innenfor bankenes åpningstider og ikke blir forsinket av en helg eller helligdag. Det kreves ikke sikkerhet verken for lån eller kreditter, så fremt man ikke har betalingsanmerkninger. Kravene ellers til den som søker, som alder og inntekt, er også ganske overkommelige. Bankene stiller heller ingen krav til hva et forbrukslån og eller en brukskreditt kan brukes til, slik som er vanlig når det gjelder lån der banken tar pant i det objektet det investeres i (bil, bolig, båt, etc.).

Kun renter på benyttet kreditt

Det er på renteberegningen at den store forskjellen gjør seg gjeldende. Forbrukslånene er som alle andre lån i det at rentene løper det øyeblikket lånet er etablert. Du betaler deretter renter på det du til enhver tid har i resterende lån. Med en brukskreditt får du en sum til disposisjon, der det beregnes renter kun for den delen av kreditten du benytter deg av. Definisjonen her går på om du overfører hele eller deler av den tilgjengelige kreditten til din egen konto. Når pengene står disponible til bruk på din egen konto, løper rentene, uavhengig om du faktisk betaler for noe eller tar ut kontanter. Hvor stor del av kreditten du vil disponere, styrer du via døgnåpen kontofon eller via nettbank. Dersom du tilbakefører hele eller deler av benyttet kreditt, er det da kun den delen du eventuelt fortsatt er skyldig som det beregnes renter av.

Mer fleksibelt og kan bli billigere

Det at du ikke betaler renter av ubenyttet kreditt, gir en mulighet for å begrense kostnadene. Dette igjen avhenger av hvordan du bruker kreditten. Har du for eksempel behov for å investere i noe du trenger umiddelbart (møbler og hvitevarer, bil, betale for reparasjoner eller lignende), uten å vite hva kostnadene faktisk blir, gir en brukskreditt deg et visst handlingsrom. Du styrer rett og slett størrelsen på lånet ditt selv, og betaler da for kun den delen du behøver. Dette igjen vil spare deg for renteutgifter, dersom du i motsatt fall tar opp et større lån enn du trengte til investeringene.

brukskredittUlempen med en brukskreditt

Det som er den største fordelen med en brukskreditt, kan også bli en ulempe. De fleste som trenger å lån, gjør opp gjelden på et eller annet tidspunkt, og er deretter ferdige med utgiftene for lånet. Brukskreditter kan fornyes kontinuerlig, og blir således en fristelse for mange. Det kan rett og slett bli for lettvint å alltid ha ekstra penger for hånden, samtidig som man undervurderer kostnadene ved å leve på kreditt. En brukskreditt er ganske lik et kredittkort på dette punktet, men stort sett med lavere renter.

Denne ulempen forsterkes i det at det heller ikke er rare kravene til å betale avdrag. Hos for eksempel Komplett Bank, er det slik at du ikke trenger betale mer enn påløpte renter og gebyr per måned. Dette i motsetning til med et forbrukslån, der du må betale faste avdrag månedlig, og vil dermed tvinges til å bli ferdig med renteutgiftene på et eller annet tidspunkt. Nedbetaling av benyttet brukskreditt styrer du selv. Det betyr at en brukskreditt fort kan bli mye dyrere enn et forbrukslån, i de tilfeller der låntakeren utsetter tilbakebetalingen. Teoretisk kan man utsette avdragene på en kreditt i årevis, og da blir lånet svært dyrt.

Her får kan du søke om brukskreditt

Lånemegleren Online24 formidler to forskjellige brukskreditter fra forskjellige banker. Kredittrammene er på henholdsvis 300 000 kroner og 400 000 kroner. Som nevnt får du også brukskreditt fra Komplett Bank, der kredittrammen er på 400 000 kroner. Alle alternativene er kreditter som kan skaffes på dagen, og der bankene ikke krever sikkerhet. Bankene som tilbyr kredittene lar deg signere elektronisk med BankID, noe som gjør at søknadsbehandlingen og utbetalingen av kreditten går raskere. Du kan også fornye disse kreditten slik du selv ønsker, uten å måtte gå via en ny runde med søknadsbehandling og kredittsjekk.

Hva skal jeg velge?

Har man behov for en viss sum penger som man kjenner størrelsen på, er kanskje et forbrukslån å foretrekke. Da unngår man å låne mer enn man trenger, og vet nøyaktig hvilke utgifter man pådrar seg når man signerer låneavtalen. Velg også forbrukslån dersom du vet at du har lett for å bruke mer penger enn det du har råd til.

De som foretrekker brukskreditter, er som oftest personer som vil ha pengene klare dersom de får uforutsette utgifter. Har man god disiplin og ikke spiser av kreditten når det ikke er nødvendig, får man den fordelen som forbrukslånene ikke har, nemlig ingen renteutgifter på ubenyttet lån.