betaling-depositum

Spesielt i de største byene har leieprisene steget mye de siste årene, og det er ikke alltid enkelt å finne penger til depositumet når man flytter inn i ny bolig. Et alternativ er å låne penger til depositumet, men det er en del ting du bør ta med i overveielsen.

Hva er et depositum

Ved leie av leilighet eller annen bolig er det vanlig å betale inn et depositum som sikkerhet for utleier, mot manglende betaling av husleie eller for skader som forvoldes på boligen. Det er ikke noe minimumskrav til størrelsen på depositumet, men normalt vil utleier kreve et depositum tilsvarende 3 måneders leie. Depositum på mer enn 6 måneders leie, er ulovlig i følge husleieloven.

Depositumet skal deponeres på en dedikert og sperret depositumskonto i en godkjent norsk finansinstitusjon og kostnadene forbundet med opprettelse av depositumskontoen skal dekkes av utleier. Det er ulovlig for utleier å ta imot depositumet i kontanter eller ha depositumet stående på utleiers egen bankkonto. Ved leiemålets opphør, og så frem det ikke er noen restanse på husleien eller skader på boligen som kan kreves dekket av leietaker, vil depositumet i sin helhet utbetales til leietakeren.

Dedikert depositumslån

Flere aktører på markedet tilbyr i dag egne depositumslån som på papiret kan synes attraktive, men det gjelder å sjekke betingelsene nøye, da flere av disse depositumslånene i praksis ikke er noe annet enn et forbrukslån i en annen innpakning. Flere av de mest populære depositumslånene er innrettet slik at de løper hele leieperioden (dog som regel maksimalt fem år), men uten at du betaler avdrag på lånet. Du betaler bare månedlige påløpte renter og ved leiemålets opphør, benyttes beløpet på depositumskontoen til å innfri lånet. I motsetning til om du hadde tatt opp et ordinært forbrukslån og betalt avdrag på dette hver måned, betyr det med andre ord at du med et depositumslån, må betale rentekostnaden på hele depositumsbeløpet gjennom hele leieperioden, noe som selvsagt er kostbart. På et depositumslån på 25.000kr. Som løper over fem år, blir den totale lånekostnaden ca. 3.000kr. pr. år.

Enkelte fagforeninger, som for eksempel LO, har egne depositumslån med noe mer favorable betingelser og der du betaler månedlige avdrag, men disse krever selvsagt at du er medlem av fagforeningen og benytter en bestemt bank. Har du et eksisterende kundeforhold i en bank, kan det være lurt å ta kontakt med dem og høre om de tilbyr noen form for lån til depositum. Flere banker tilbyr slike lån til eksisterende kunder, men uten at det er et tilbud det reklameres noe særlig for.

Forbrukslån til depositumet

Siden et forbrukslån per definisjon er usikret og kan brukes til akkurat hva man ønsker, kan det naturligvis også brukes som betaling av et depositum. Rent praktisk foregår det ved at man tar opp forbrukslånet, for utbetalt lånebeløpet til egen bankkonto og deretter overføre pengene til den sperrede depositumskontoen som utleier er ansvarlig for å opprette.

Når du sammenligner mulige forbrukslån, bør du primært se på den effektive renten på lånet. Denne inkluderer etableringsgebyret og det månedlige termingebyret og gir derfor et mye mer realistisk bilde av hva lånet faktisk koster deg. Et lån med en lav nominell rente, men et høyt termingebyr kan fort vise seg å være dyrere enn et lån med en høyere nominell rente, men et lite termingebyr.

Det kan være tilfeller der du ikke vil få innvilget et forbrukslån, som for eksempel hvis du ikke er folkeregistrert i Norge eller har lav eller ingen inntekt. Har du betalingsanmerkninger er dette som regel også en hindring for å få innvilget forbrukslån. Kravene varierer dog en del fra bank til bank, så det lønner seg å sjekke tilbudene nøye, og får du avslag hos en bank, er det ingenting i veien for å prøve å få innvilget et lån i en annen bank.

Betal lånet tilbake raskt

De aller fleste forbrukslån gir deg mulighet for en relativt lang løpetid på lånet, men det betyr selvsagt også at den totale kostnaden på lånet øker. Ikke bare fordi det påløper renter, men også fordi det påløper et månedlig termingebyr. Et lavt månedlig avdragsbeløp kan fort bli en sovepute og være med til at man øker forbruket sitt mer enn man burde. Hvis du først går til det skritt å ta opp et forbrukslån for å få råd til depositumet, er det derfor lurt å være ekstra sparsommelig noen måneder, og prioritere å få nedbetalt lånet så raskt som mulig.

En hurtig nedbetaling av lånet har ikke bare den fordelen at du sparer penger, det vil også gjøre at når du flytter ut av boligen, har du opparbeidet deg en egenkapital i form av depositumet, som du kan bruke til neste depositum hvis du går inn i et nytt leiemål, eller som en del av den nødvendige egenkapitalen hvis du velger å kjøpe egen bolig.

http://www.aftenposten.no/osloby/Okonomer-skeptiske-til-depositumslan-til-studenter-601526b.html