Velkommen til din låneoversikt på nett! Vårt nettsted vil inneholde informasjon om bankenes ulike tilbud innen boliglån og lån til fritidseiendom, lån til båt, billån, forbrukslån, rammelån, brukskreditter og refinansiering av alle former for lån. På sikt vil vi også opprette en egen nyhetsside, der nyttig informasjon og tips skal publiseres fortløpende.

Vårt mål er å presentere de ulike tilbudene på en enkel og oversiktlig måte, uten for mange fagtermer og fagspesifikke ord og uttrykk. Innholdet på denne siden skal være tilgjengelig og forståelig også for personer som verken har utdannelse inne, eller interesse for, økonomiske spørsmål.

Nettsiden skal også gi gode råd om hvordan man som vanlig forbruker kan redusere utgiftene, hvordan man oppnår bedre rentebetingelser, hvordan man refinansierer gjeld, hvordan man blir gjeldfri, og lignende temaer.